>>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกของ คุณลัดดาวัลย์ ร่วมกล้า ค.บ. หมู่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา<<< /

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัวค่ะ
สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวลัดดาวัลย์ ร่วมกล้า นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2 หมู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบ้านจอมบึงค่ะ บล็อกนี้ดิฉันจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มาเข้าชมไม่มากก็น้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น